Skontaktuj się z nami

WDG-TECH Witold Łasicki

ul. Zaonie 17
37–403 Jastkowice
POLSKA

kom.: +48-722-073-400
e-mail: info@wdg-tech.com

NIP: 8651435631
REGON: 387487410
EORI: PL865143563100000

Bank Pekao S.A.
PLN 08 1240 2799 1111 0011 0282 6691
EUR 06 1240 2799 1978 0011 0789 7120
USD 56 1240 2799 1787 0011 0789 7234
GBP 61 1240 2799 1789 0011 0789 7335